Anläggningskort

Anläggningskort 2023:

För att använda VFKs två ridhus och tre utebanor måste du ha anläggningskort. Då har du tillgång de tider det inte pågår lektionsverksamhet eller är bokat för träningar/tävlingar eller andra aktiviteter. Under ridhusschema och kalender kan du se när ridhus/banor är upptagna.

Föreningen är beroende av ideella krafter och vi vill att det ska löna sig att man ställer upp och hjälper till! Du kan därför välja på olika alternativ när det gäller anläggningskort – ju fler arbetspass du kan ta desto billigare blir det!

Som arbetspass räknas dels funktionärspass vid tävlingar, dels städaktiviteter/fixardagar, som ordnas på hösten och på våren.

Vid tävlingar och städaktiviteter ska en lista finnas över alla som löst anläggningskort och här ska utförda timmar signeras av tävlingsledare eller annan ansvarig. Du kan även be en kompis eller släkting utföra arbetspass åt dig. Det är ditt ansvar, som har anläggningskort, att se till att passet registreras på dig!

Anläggningsavgift per helår/kalenderår Växjöortens Fältrittklubb:

ENSKILD – en häst (+500 kr per extra häst)
a. Utan arbetspass 2 500 kr
b. 10 tim arbete 1 800 kr
c. 20 tim arbete 1 100kr
d. 30 tim arbete 500 kr
e. 40 tim arbete 100 kr

SYSKON/FAMILJ, 2 PERS på samma adress – 2 hästar (+500 per extra häst)
a. Utan arbetspass 4 000 kr
b. 20 tim arbete 3 000 kr
c. 40 tim arbete 2 000kr
d. 60 tim arbete 900 kr
e. 80 tim arbete 200 kr

SYSKON/FAMILJ, 3 PERS på samma adress – 3 hästar (+500 per extra häst)
a. Utan arbetspass 5 000 kr
b. 30 tim arbete 3 500 kr
c. 50 tim arbete 2 500kr
d. 70 tim arbete 1 200 kr
e. 90 tim arbete 300 kr

SYSKON/FAMILJ, 4 PERS el fler på samma adress – 4 hästar (+500 per extra häst)
a. Utan arbetspass 6 000 kr
b. 30 tim arbete 4 500 kr
c. 60 tim arbete 3 000kr
d. 80 tim arbete 1 500 kr
e. 100 tim arbete 400 kr

 
Lista på de som löst anläggningskort kommer uppdateras kontinuerligt i ridhusen.

För att beställa anläggningskort mailar du info@vaxjoortensfaltrittklubb.se skriv namn på person eller familj det gäller vilket alternativ du vill ha och sedan fakturerar vi dig.