Mål & policys

Växjöortens Fältrittklubb ska arbeta för en god hästhållning där hästen är i centrum för välmående. Vi vill skapa en vi-känsla i föreningen där alla ska känna sig välkomna och känna tillhörighet.

Alla medlemmar ska få möjlighet att utvecklas inom träning och tävling oavsett kunskapsnivå. Detta gäller såväl ridskoleelev som privatelev.

VFK vill skapa ett klimat där alla medlemmar hjälps åt att tillsammans nå denna nivå.

Som vision är att få ett utökat samarbete med övriga ridklubbar i närområdet, och ett samarbete med andra idrottsföreningar vore mycket positivt.