Inackorderingsstallen

På vår anläggning finns i dagsläget två stall, norra och södra med totalt 30 boxar. 

Vi har en fin gemenskap i stallarna och anläggningen bjuder på fina rid- och träningsmöjligheter. Runt om anläggningen finns många fina ridvägar.

Inackorderingar

Privatryttarmanualen

 Denna manual är framtagen som en information och en hjälp för alla privatuppstallningar på Växjöortens Fältrittklubb. 

Vi tillsammans skapar ett bra VFK klimat och av dig som hyresgäst gäller följande: 

Privatryttarmanualen

Privatryttarmanualen
Inackorderingar

Söker du stallplats?

Kontakta oss på info@vaxjoortensfaltrittklubb.se

Att stå på kö till boxplats till VFKs anläggning kostar 100kr/kalenderår. Avgiften faktureras.
Referenser kommer att tas. Kontrakt kan endast tecknas med myndig person.

 

Söker du stallplats?