Inackorderingsstallen

På vår anläggning i Bergunda finns i dagsläget två stall, norra och södra med totalt 30 boxar. Vi har även möjlighet till inackordering på vår anläggning på Teleborg.  

Vi har en fin gemenskap i stallarna och anläggningen bjuder på fina rid- och träningsmöjligheter. Runt om anläggningarna finns många fina ridvägar.

 

Inackordering i Bergunda

Hyra 2100kr/månad, hösilage 4,6kr/kg, kutterspån och spånpellets finns att köpa på plats.

I hyran ingår boxplats och tillgång till rasthage. Morgonfodring, utsläpp och lunchfodring ingår vardagar. Insläpp sköter man själv. Kvällsfodringar alla dagar samt morgon, utsläpp och lunchfodring på helger samt röda dagar sker på rullande schema för uppstallade.

Utöver detta tillkommer medlemsavgift på 400kr/ år samt anläggningskort för att nyttja ridhusen samt utebanorna.

 

Inackordering på Teleborg

Hyra 2500kr/månad, hösilage 4,6kr/kg, kutterspån finns att köpa på plats.

I hyran ingår boxplats och tillgång till rasthage. Morgonfodring, utsläpp, lunchfodring ingår vardagar. Insläpp sköter man själv. Personal kvällsfodrar mån-ons samt fredagar.

Uppstallade har rullande schema på helgpassen samt kvällsfodring torsdagar. På lördagarna så ansvarar uppstallade för ridskolans hästar med utsläpp (lördag + söndag), stalltjänst samt insläpp, även detta sker på rullande schema.

Utöver detta tillkommer medlemsavgift på 400kr/ år samt anläggningskort för att nyttja ridhusen samt utebanorna.

 

Söker du stallplats? Kontakta Olivia på olivia@vaxjoortensfaltrittklubb.se

Att stå på kö till boxplats till VFKs anläggningar kostar 100kr/kalenderår. 

Inackorderingar

Villkor för uppstallade

För att vi ska få en så bra och trevlig gemensam miljö som möjligt finns en överenskommelse med “Villkor för uppstallade”, där det tydligt framgår vilka gemensamma regler som gäller i våra stall och vad som förväntas av dig som hyresgäst samt vad du kan förvänta dig för service och hjälp från vår personal. 

Vi tillsammans skapar ett bra VFK klimat och för dig som hyresgäst gäller villkor för uppstallade.  

 

Villkor för uppstallade
Inackorderingar

Söker du stallplats?

Kontakta Olivia på olivia@vaxjoortensfaltrittklubb.se

Att stå på kö till boxplats till VFKs anläggning kostar 100kr/kalenderår. Avgiften faktureras.
Referenser kommer att tas. Kontrakt kan endast tecknas med myndig person.

 

Söker du stallplats?