Ungdomssektionen

Alla klubbens medlemmar under 26 år är medlemmar i Ungdomssektionen.

Ungdomssektionens mål är att:

  • Främja en god kontakt bland klubbens medlemmar under 26 år och där i genom skapa en demokratisk och kamratlig anda.
  • Aktivt främja till utbildning som leder till ett bra hästkunnande.
  • Tillvarata ungdomars möjlighet och vilja att delta i föreningsverksamhet och demokratiska beslut.
  • Verka för en stark vi känsla och ett bra samarbete med klubbens styrelse, andra sektioner/kommittéer, personal och alla verksamhetsinriktningar/åldersgrupper.
  • Skapa en god kontakt med distriktets ungdomssektion (DUS) och verka för ett aktivt och bra samarbete mellan ungdomssektionerna i distriktet.

Enklast är att få tag på oss via mejl, skriv gärna till busstyrelse@gmail.com

Barnkalas

Alla älskar vi barnkalas!

Även vi i BUS tycker det är extra roligt med kalas och tycker att detta ska firas i stallet. Alla är välkomna, oavsett de har ridit förr eller inte! Barnkalasen brukar läggas på söndagar och hör av dig gärna 2 månader innan ni vill ha kalaset.

Priset är 300 kr/barn, men vi brukar sätta en maxgräns på 10 barn/kalas.  I priset ingår, ridning, fika och lekar

Har du frågor eller vill boka? Hör av er via mejl till info@vaxjoortensfaltrittklubb.se

Alla älskar vi barnkalas!

Rykttävling

Rykttävling

Käpphästhoppning

Käpphästhoppning

Halloweenövernattning

Halloweenövernattning