Styrelsen 2023-24

Vill du komma i kontakt med styrelsen, maila styrelse@vaxjoortensfaltrittklubb.se


Ordförande

Tobias Jönberg, igm@hotmail.se  076-135 44 91

Sekreterare
Elin Gunnarsson, elin1985@hotmail.com 073-563 62 40

Kassör
Lars Nilsson, lars.nilsson@obos.se   070-360 07 34

Ledamöter
Fredrika H Ehrner, fredrika.ehrner@gmail.com 073-855 93 73
Fredrik Sager, fredrik.sager74@gmail.com 076-138 45 70
Andreas Ejderland, andreas.ejderland@icloud.com 070- 562 29 75

Suppleanter
Roland Östberg, roland.ostberg@gmail.com   072-330 36 80
Karin Klevegård, 076-030 84 94

Ungdomssektion BUS
Rebecka Ernerstam
Hedda Bolmgren
 
Valberedning
Katarina Torstensson (sammankallande) katta@stallnobelle.se
Lina Loftenius
Sara Johansson
Protokoll - Styrelse & årsmöte

Protokoll - Styrelse & årsmöte

2023 Styrelsemöte 230129 Styrelsemöte 230314 Årsmöte 230315  Konstituerande...