Styrelsen 2024-25

Vill du komma i kontakt med styrelsen, maila styrelse@vaxjoortensfaltrittklubb.se


Ordförande

Ledamöter

Suppleanter

Ungdomssektion BUS
Rebecka Ernerstam, rebeckaerner@gmail.com 
Hedda Bolmgren
 

Valberedning