Anläggningskort 2024

Anläggningskort för anläggningarna i  Bergunda & Teleborg 2024:

För att använda VFKs två ridhus och tre utebanor i Bergunda, samt ridhuset och en utebanan på Teleborg måste du ha anläggningskort (under 2024 ingår inte nya anläggningen Abena Indoor i anläggningskortet). Då har du tillgång de tider det inte pågår lektionsverksamhet eller är bokat för träningar/tävlingar eller andra aktiviteter. Under ridhusschema och kalender kan du se när ridhus/banor är upptagna.

Föreningen är beroende av ideella krafter och vi vill att det ska löna sig att man ställer upp och hjälper till! Du kan därför välja på olika alternativ när det gäller anläggningskort – ju fler arbetspass du kan ta desto billigare blir det!

Som arbetspass räknas dels funktionärspass vid tävlingar, och eventuella städaktiviteter/fixardagar.

Så här funkar det
När du gör dina funktionärstimmar på tävlingar kommer tävlingsledare att lägga in era timmar i VFKs samlade funktionärslista för Du kan även be en kompis eller släkting utföra arbetspass åt dig. Men det är ditt ansvar, som har anläggningskort, att se till att passet registreras på dig! 

Nytt för i år:
Du som löser anläggningskort behöver ha gjort minst hälften av dina funktionärstimmar innan 1/7  och alla timmar innan året är slut. Om du inte gjort dina timmar vid avräkningstidpunkterna så kommer du att faktureras i efterhand.

Anläggningsavgift per helår/kalenderår Växjöortens Fältrittklubb:

ENSKILD – en häst (+500 kr per extra häst)
a. Utan arbetspass 2 500 kr
b. 20 tim arbete 1 800 kr
c. 30 tim arbete 1 100kr
d. 40 tim arbete 500 kr
e. 50 tim arbete 100 kr

SYSKON/FAMILJ, 2 PERS på samma adress – 2 hästar (+500 per extra häst)
a. Utan arbetspass 4 000 kr
b. 40 tim arbete 3 000 kr
c. 60 tim arbete 2 000kr
d. 80 tim arbete 900 kr
e. 100 tim arbete 200 kr

SYSKON/FAMILJ, 3 PERS på samma adress – 3 hästar (+500 per extra häst)
a. Utan arbetspass 5 000 kr
b. 50 tim arbete 3 500 kr
c. 60 tim arbete 2 500kr
d. 80 tim arbete 1 200 kr
e. 110 tim arbete 300 kr

SYSKON/FAMILJ, 4 PERS el fler på samma adress – 4 hästar (+500 per extra häst)
a. Utan arbetspass 6 000 kr
b. 40 tim arbete 4 500 kr
c. 70 tim arbete 3 000kr
d. 90 tim arbete 1 500 kr
e. 120 tim arbete 400 kr

 
Lista på de som löst anläggningskort kommer uppdateras kontinuerligt i ridhusen.

För att beställa anläggningskort mailar du info@vaxjoortensfaltrittklubb.se skriv namn på person eller familj det gäller vilket alternativ du vill ha och sedan fakturerar vi dig.

För dig som är inackorderad så beställer du årets anläggningskort via ProStable.