Funktionärsinformation

Vårt långsiktiga mål är att VFK och Abena Arena ska bli en av Sveriges bästa och trevligaste tävlingsplatser! Tävlingar är inte bara kul att ordna, de är även en viktig inkomst i vår verksamhet och bidrar till att vi kan underhålla och förbättra anläggningen, mm, mm. Du som funktionär är såklart superviktig!

Har du aldrig varit med innan?
Inga problem, du får vara tillsammans med någon mer erfaren då och det finns en uppgift för alla! När du är med på ditt första uppdrag i år får du en t-shirt märkt ”Funktionär” som du behåller. Dessa ska bäras varje gång du är funktionär. Vi har även tagit fram regn/vindjackor och västar som vid behov hämtas ut inför passet och lämnas åter vid tävlingsdagens slut.

Tävlingsdagar börjar oftast kl 8 el 9, men är olika långa.
Varje pass brukar vara 4-5 timmar och då ingår fika. Är du med två pass eller mer ingår även lunch. Kom i god tid till ditt pass, ta kontakt med någon i tävlingsledningen och hämta ut kläder.

Tänk på att vara ”service minded”!
De tävlande är våra kunder och vi försöker vara tillmötesgående och lösa problem. Kan du inte lösa det, eller är osäker på något – vänd dig till tävlingsledaren, sekreteriatet eller någon annan funktionär. (Ibland kan någon tävlande verka otrevlig, då beror det ofta på nerver och stress – så försök ändå vara hjälpsam! Är det däremot någon som beter sig illa ska du säga till.) Startlistor och en del annan info hittar man på online.equipe.com ca en vecka innan.

Beskrivning av de olika funktionärsposterna vid en hopptävling:

Externa funktionärer

-Överdomare, domare, banbyggare och veterinär är funktionärer som hyrs in då vi inte har några utbildade inom föreningen.

Egna funktionärer

Tävlingsledare har övergripande ansvar för hela arrangemanget, både gentemot tävlande och funktionärer.

Säkerhetsansvarig ansvarar för logistik, avspärrningar, mm på tävlingsområdet. Allt som rör säkerheten för hästar, ryttare, medhjälpare, funktionärer och publik.

PR-ansvarig har kontakt med och informerar media både före och under tävlingen, planerar intervjuer, mm.

Servering. En person har huvudansvar vid varje tävling, planerar vad som ska säljas, sköter inköp och finns på plats. Här behövs minst två personer ytterligare per pass, som brer mackor, gör sallader, fyller på och sköter försäljningen….plus någon som ansvarar för grillen.

Sjukvårdare ska vara minst 18 år, sakkunnig och lägst ha aktuell utbildning i HLR för att vid en olycka kunna ta hand om såväl lättare skador på tävlingsområdet, som att bistå med livsuppehållande åtgärder i avvaktan på ambulans. Ska bära sjukvårdsväst och finnas synlig på området hela tiden.

Städ Vanlig städning av toaletter & handfat, fylla på tvål, handsprit, toapapper & handtork.

Banskötare behöver ha erfarenhet av traktor och andra fordon. Ansvarar för att tävlingsbana, framhoppning och framridning vattnas, harvas och vältas med jämna mellanrum, för att hålla underlaget tiptop.

Ansvarig framhoppning mockar framridnings- och framhoppningsbanan. Plockar snabbt undan hinder när det ska sladdas. Byter varv mellan varje klass. Nu när vi har ny framhoppning med gott om plats behöver vi inte ropa in ryttarna här. Vi sätter upp anslag med max antal ekipage per bana och ryttarna får själva ha koll.

Insläpp bana ropar fram rätt ryttare som är i tur att gå in. Önska gärna lycka till när de rider in på banan! Det ska (nästan) alltid vara två ekipage på banan – den som hoppar och den som ska starta efter. Nästa på tur ska vara i ”Collecting ring”. Släpp in så fort föregående ryttare gått i mål. Hämta startlista och penna i sekretariatet i god tid innan klassen. När det är paus – hjälp till med ombyggnad av banan.

Banchef är banbyggarens högra hand, har koll på hindermaterial, arbetsleder banpersonalen på banan och samordnar vem som gör vad. Vissa banbyggare föredrar att själva sköta detta.

Banpersonal är på banan under klassens gång; bygga upp rivna hinder, kontrollera säkerhetshållare, mocka bajs, vid behov kratta framför/bakom hinder. Lär dig bansträckningen och håll koll på den som hoppar så du inte är ivägen! Efter avslutad kategori/klass: följa banbyggarens instruktioner och så snabbt som möjligt höja hinder/bygga om bana/flytta hinder/flytta siffror/kolla inflaggning (röd till höger, vit till vänster). Här bör man inte byta personal mitt i en klass, därför svårt att säga exakta tider. Minimiåålder 15 år (12 år i målsmans sällskap om man har grönt kort/egen tävlingserfarenhet)!

Sekretariat jobbar i Equipe, med startlistor, ändringar, ekonomi, resultatlistor, tidsprogram, mm. Skriver ut listor, kollar vaccinationsintyg, svarar på diverse frågor. Här behövs fler som kan rutinerna!! Hör gärna av dig till tävlingssektionen om du vill sitta med och lära dig!

Prisansvarig ser till att alla priser är på plats, ordnar ett snyggt prisbord eller liknande och håller i prisutdelningen, ev tillsammans med sponsor. Uppdaterar SoMe under dagen, tävlingsledare har inlogg till våra konton.

Domarsekreterare 1 knappar in resultaten på datorn (efter vad domaren säger) och sköter tidtagning. Här kan man inte byta personal mitt i en klass, så svårt att säga exakt tid.

Domarsekreterare 2 tar tid manuellt och skriver domarprotokoll för hand (som backup vid elavbrott t ex). Här kan man inte byta personal mitt i en klass, så svårt att säga exakt tid.

Uppstallning Vid meeting, när vi erbjuder uppstallning, behöver några personer ta emot och visa ryttarna sina boxar. I förväg ska boxarna märkas upp med namn och i varje box ska det läggas in 2 balar spån. Vid större meeting ska det finnas nattvakter.

P-vakt behövs inte på alla mindre tävlingar, då vi skyltar infarten tydligt. Vid stort antal starter och tävlingar över flera dagar med uppstallning kan parkering sker på olika ställen för olika fordon och då behövs det p-vakt.

Hovslagare ska finnas att nå i alla fall när vi arrangerar 3* tävlingar eller högre.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor, idéer eller vill anmäla ditt intresse!!

Kontakt: tavling@vaxjoortensfaltrittklubb.se